Offentlige bud og kontrakter

Opdag nye muligheder for at få din virksomhed til at vokse. Modtag information om statslige kontrakter og bud direkte på din computer – hver dag.

15 dages prøveperiode

Registrer dig for en gratis 15-dages prøveperiode og oplev den fulde service, vælg en predefineret søgeprofil og modtag daglige forretningsmuligheder per email.
Fortsæt

Hurtigsøgning

Søg efter kategori


Hvad kan vi gøre for dig?

Vi giver registrede EuTenders brugere informationer om nuværende indkøb og bud, som du vil modtage per email eller finde på portalen. Denne service vil spare dig tid og penge og bidrage til en forbedring af driftsresultaterne i dit land og over et marked på mere end 500 milliarder EUR per år.

Offentlige bud og forretningsmuligheder

Vi bearbejder data fra det europæiske offentlige indkøbstidsskrift TED, internationale portaler og virksomhedsideer fra søsterportaler. Databasen tilbyder dagligt mere end 200,000 åbne budinvitationer. Find indkøbsmuligheder af høj og lav værdi i den europæiske union, østeuropa og forretningsforeslag fra enterprisesektoren.

Nyligst publicerede bud

Totale bud: 81.619

Land Kategori Titel Frist
Sverige Medicinsk udstyr Medicinsk udstyr 15-04-2015
Norge Vejtransport Offentlig vejtransport 01-01-2016
Spanien Medicinsk udstyr Kirurgiske implantater 07-04-2015
Sverige Kontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke ... Kontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke c... 17-04-2015
Sverige Forsikringstjenester Assurancemæglertjenester 19-04-2015
Grækenland Revision og testning af computer Tematiske landerapporter om lærlingeuddannelser 22-04-2015
Sverige Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 14-04-2015
Schweiz Ingeniørvirksomhed Ingeniørvirksomhed 14-04-2015
Sverige Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning sa... Rådgivning vedrørende indkøb 16-04-2015
Sverige Ingeniørvirksomhed Ingeniørvirksomhed 14-04-2015
Belgien Forskning Støtte til informering om samt aktivering og tilrette... 29-04-2015
Sverige Pumper og kompressorer Afløbspumper 31-03-2015
Spanien Styring af spild og genbrug (inkl. farligt affald) Bortskaffelse og behandling af affald 30-04-2015
Spanien Offentlig administration, forsvar og socialsikring Støttetjenester for den offentlige sektor 31-03-2015
Sverige Ingeniørvirksomhed Ingeniørvirksomhed 14-04-2015
Forenede Kongerige 8 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 16-04-2015
Sverige Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, hushol... Borde, skabe, skriveborde og bogreoler 14-04-2015
Sverige 3 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikat... 14-04-2015
Sverige 7 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvi... 14-04-2015
Sverige Datatjenester Indsamling og bearbejdning af data 16-04-2015
Sverige Medicinske forbrugsmaterialer Inkontinenssæt 20-04-2015
Sverige Ingeniørvirksomhed Konsulentvirksomhed i forbindelse med byggeri 15-04-2015
Sverige Ingeniørvirksomhed Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 14-04-2015
Schweiz Eldistribution og beslægtede tjenester Finansielle tjenester og forsikringstjenester 15-04-2015
Sverige Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning 14-04-2015
Sverige Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteyd... Vedligeholdelse af vejbelysning 14-04-2015
Belgien Juridisk virksomhed Undersøgelse om aflønningsbestemmelser gældende for k... 20-04-2015
Tyskland Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet Tjenesteydelseskoncession til drift af en ambulance 19-03-2015
Sverige Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, hushol... Møbler 14-04-2015
Forenede Kongerige Instrumenter og udstyr til opmåling, kontrol, tests ... Transmissionselektronmikroskop 17-04-2015